Wygraj stypendium TPZ 2017/2018!

Rusza rekrutacja do programu stypendialnego Agrafka Agory – Lokalny Program Stypendialny Towarzystwa Przyjaciół Ząbek. Jest to projekt realizowany przez nasze stowarzyszenie od czerwca 2014 r.  Wszystkie edycje zostały dofinansowane w ramach programu „Agrafka Agory” przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Agory.

Program skierowany jest do studentów:
1) od drugiego do ostatniego roku studiów I stopnia,
2) pierwszego i drugiego roku studiów II stopnia,
3) od drugiego do ostatniego roku studiów jednolitych magisterskich,
publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy nie ukończyli 26 roku życia, oraz zameldowani są na terenie Miasta Ząbki.

W tegorocznej edycji na stypendystów czekają 3 stypendia w wysokości 380 zł miesięcznie, w wypłacanych przez 9 miesięcy, od października 2017 r. do czerwca 2018 r.

 Więcej informacji w zakładce: Wygraj stypendium TPZ!

Leave a comment


− pięć = 0