II Turniej piłki nożnej o Puchar TPZ

Turniej piłkarski o Puchar Towarzystwa Przyjaciół Ząbek
pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki

W dniu 9 września 2012 r. (lub 8 i 9 września w przypadku dużej liczby zgłoszonych drużyn) Towarzystwo Przyjaciół Ząbek oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach, zapraszają na II Turniej piłkarski o Puchar Towarzystwa Przyjaciół Ząbek.

Turniej odbędzie się na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach, ul. Batorego 11 – początek o godz. 10:00.

Aby zgłosić drużynę, należy przesłać na adres tpz@tpz.org.pl kartę zgłoszeniową drużyny, poczekać na maila zwrotnego z potwierdzeniem zgłoszenia, a następnie opłacić na konto TPZ: 26 8006 0000 0024 2426 2000 0001 kwotę 60 zł tytułem „Wpisowe na turniej TPZ”. O przyjęciu drużyny na turniej decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób niepełnoletnich, należy dołączyć także oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w turnieju wypełnione przez rodzica.

Biorąc pod uwagę wiele chętnych drużyn w poprzedniej edycji, w tym roku przygotowaliśmy dwa warianty rozegrania turnieju:

I – dla 10 drużyn (rozgrywany w niedzielę 9 września),
II – dla 16 drużyn (z dodatkową fazą grupowa w sobotę).

O harmonogramie zdecyduje liczba zgłoszonych drużyn.

Przewidywane ramy czasowe Turnieju:
Wariant I: niedziela 9 września, godz. 10:00 – 20:00
Wariant II: sobota 8 września, godz. 10:00 – 16:00, oraz niedziela 9 września, godz. 10:00 – 17:00

Do pobrania:
Regulamin II Turnieju o Puchar TPZ.
Formularz zgłoszeniowy drużyń do Turnieju.
Formularz zgłoszeniowy dla osób poniżej 18 roku życia.