O TPZ

Towarzystwo Przyjaciół Ząbek powstało w 2010 roku aby kultywować tradycję Ząbek, przyczyniać się do ich rozwoju i pobudzać obywateli do działania na rzecz wspólnego dobra. Zrzeszamy osoby pragnące zapoznać się z historią miasta, zrozumieć zachodzące obecnie i planowane w przyszłości zmiany. Towarzystwo jednoczy ludzi, którzy utożsamiają się z miastem i czują odpowiedzialni za jego rozwój.

Chcemy wpływać na nasze miasto i jego mieszkańców, poprzez inicjowanie akcji społecznych takich jak imprezy kulturalne, sportowe, akcje charytatywne, działania na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowo-historycznego. Naszym głównym celem jest wzmocnienie integracji mieszkańców miasta, ponieważ wierzymy, że wspólnymi silami możemy zdziałać więcej dla dobra Ząbek.

Dane adresowe:

05-091 Ząbki, ul. Słowackiego 10

Numer konta bankowego: 32 1240 1082 1111 0010 6588 4727