Konkurs na LOGO TPZ

Niniejszym ogłaszamy KONKURS na logo Towarzystwa Przyjaciół Ząbek – TPZ.

KONKURS ZAKOŃCZONY!!!Regulamin konkursu
„Projektujemy logo Towarzystwa Przyjaciół Ząbek – TPZ”

 1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Ząbek, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Publiczne Gimnazjum Nr 1 Publiczne Gimnazjum Nr 2.

 2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców Miasta Ząbki z podziałem na kategorie wiekowe:

  1. do 13 lat,
  2. 14-18 lat,
  3. powyżej 18 lat.
 3. Celem Konkursu jest pozyskanie najlepszego znaku i identyfikacji graficznej dla Towarzystwa Przyjaciół Ząbek.

 4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do 5 projektów logo.

 5. Ocenie będą podlegały: oryginalność, inwencja twórcza autora, związek projektu z Ząbkami.

 6. Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora konkursu.

 7. Decyzje jury są ostateczne.

 8. Zmieniony Prace konkursowe można składać do 13 kwietnia 2011 r., w sekretariatach szkół podstawowych i gimnazjów w Ząbkach, lub na adres mailowy: tpz@tpz.org.pl. Do projektu logo powinny być dołączone następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, wiek, telefon kontaktowy, oraz opcjonalnie adres e-mail.

 9. Spośród zgłoszeń wybranych zostanie 6 najlepszych projektów logo (po 2 z każdej kategorii wiekowej). Autorzy wszystkich 6 prac otrzymają nagrody główne za udział w konkursie.

 10. Ponadto autorzy 6 najlepszych prac otrzymają nagrody dodatkowe: pendrive 4GB + certyfikat umożliwiający pobieranie muzyki z serwisu www.iplay.pl do dnia 30.09.2011 r.

 11. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę główną i jedną nagrodę dodatkową niezależnie od ilości zgłoszonych prac.

 12. Każdy z uczestników, po zgłoszeniu pracy konkursowej, otrzyma nagrodę gwarantowaną w postaci kodu dostępu do usługi Music Starter umożliwiającej pobieranie i odtwarzanie przez 3 miesiące dowolnej ilości nagrań z serwisu www.iplay.pl. Skrócona informacja na temat korzystania z usługi Music Starter stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 13. Otrzymane przez organizatorów prace mogą zostać umieszone na stronie Towarzystwa Przyjaciół Ząbek – www.tpz.org.pl

 14. Zmieniony Autorzy wyróżnionych prac zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu do 20 maja 2011 r. Lista laureatów konkursu zostanie również zamieszczona na stronie internetowej www.tpz.org.pl wraz z nagrodzonymi projektami. Nagrody zostaną wręczone 12.06.2011 r. na festynie z okazji Dnia Ząbek

 15. Uczestnicy Konkursu przenoszą na Towarzystwo Przyjaciół Ząbek całość autorskich praw majątkowych do zgłoszonych prac konkursowych, w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz do wykonywania praw zależnych do zgłoszonych prac konkursowych.

 16. Towarzystwo Przyjaciół Ząbek nie gwarantuje, że zwycięska praca stanie się oficjalnym logiem stowarzyszenia.

 17. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu.

 18. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 19. Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.

 20. Fundatorem nagród głównych w konkursie są organizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Ząbek, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Publiczne Gimnazjum Nr 1 Publiczne Gimnazjum Nr 2.

 21. Fundatorem nagród dodatkowych i gwarantowanych w konkursie jest Iplay Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące usług będących nagrodami w konkursie, w szczególności dotyczące rejestracji w serwisie Iplay.pl i pobierania nagrań należy kierować na adres: pomoc@iplay.pl lub zgłaszać listownie na adres: Iplay Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 214/5, 53-235 Wrocław z dopiskiem „IPLAY.PL”.