Joanna Barbachowska

JBJoanna Barbachowska, 21 lat, od urodzenia mieszkanka Ząbek. Absolwentka Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach. Studentka trzeciego roku studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska, na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016 otrzymywała stypendium „Rektora dla Najlepszych Studentów”. Tegoroczna laureatka Konkursu Agrafka Agory – Lokalnego Programu Stypendialnego Towarzystwa Przyjaciół Ząbek. Autorka i współautorka wielu prezentacji naukowych dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii zwanych OZE. Członek koła naukowe „Zielone Wilki” działającego na UKSW. W projekcie stypendialnym zgłoszonym do konkursu zaproponowała wdrożenie „proekologicznych” technologii Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Miasta Ząbki. Pomysł na zastosowanie innowacyjnych technologii w budynkach użyteczności publicznej, takich jak: szkoły, przedszkola, czy pływalnia miejska, pozwoliłoby z jednej strony znacznie obniżyć koszty utrzymania tych obiektów, a z drugiej zmniejszyć emisję zanieczyszczeń środowiska w mieście.

Leave a comment


9 − siedem =