Agrafka Agory – Lokalny Program Stypendialny Towarzystwa Przyjaciół 2017/2018