Ząbki we wspomnieniach mieszkańców

Już na wiosnę 2014 r. startujemy z projektem Ząbki we wspomnieniach mieszkańców.

Głównym zadaniem przedsięwzięcia jest zebranie materiałów fotograficzno-audiowizualnych dokumentujących historię miasta Ząbki we wspomnieniach mieszkańców. Do tej pory na temat historii Ząbek powstała tylko jedna kompleksowa publikacja.
Realizacja projektu opiera się na zaangażowaniu mieszkańców Ząbek w poznawanie historii ich miejscowości. W początkowej fazie zadania uczestnicy projektu będą zbierać fotografie przedstawiające historyczne wydarzenia i zabudowę miasta w czasach minionych. W kompletowanie materiału zdjęciowego chcemy zaangażować zarówno uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, jak i najstarsze pokolenie mieszkańców. Jednocześnie chcemy tymi działaniami zachęcić młodzież do rozmów i współpracy z pokoleniem ich dziadków. Fotografie będą skanowane na bieżąco.
Następnie przeprowadzimy i nagramy rozmowy z tzw. świadkami historii – szczególnie z osobami w wieku emerytalnym, które pamiętają Ząbki z czasów powojennych (a nawet przedwojennych!), kiedy miejscowość zaczęła się rozrastać i zyskała prawa miejskie. Pozyskane materiały posłużą przyszłym pokoleniom i pozwolą na wychowanie ich w duchu lokalnego patriotyzmu.
Ostatnim etapem będzie zorganizowanie wystawy wybranych zdjęć pochodzących z zebranych materiałów. Wystawa odbędzie się w ząbkowskich szkołach oraz w Miejskim Ośrodku Kultury.
Zebrana baza materiałów fotograficzno-audiowizualnych zostanie udostępniona na stronie internetowej.

Podstawowym rezultatem realizacji zadania będzie powstanie bazy materiałów fotograficzno-audiowizualnych, które zostaną opublikowane na stronie internetowej dedykowanej projektowi. Tworząc zasoby cyfrowe damy możliwość łatwego dostępu wszystkim zainteresowanym, niezależnie od wykonywanego zawodu czy sprawności fizycznej. Wybór fotografii zebranych podczas projektu zostanie zaprezentowany w formie wystawy z odpowiednim komentarzem, w rezultacie czego także osoby preferujące tradycyjną formę przyswajania informacji będą miały okazję zapoznać się z efektami projektu. Wystawa będzie dostępna czasowo w kilku miejscach (Miejski Ośrodek Kultury, ząbkowskie szkoły), dzięki czemu osoby zaangażowane w projekt – np. poprzez przyniesienie zdjęć – będą mogły obejrzeć namacalne efekty współpracy blisko swojego miejsca zamieszkania. Ponadto, wystawa umożliwi rodzicom oczekującym na odbiór dziecka ze szkoły, zapoznanie się z historią.
Autorzy projektu zakładają, że prace przy poszczególnych zadaniach zaktywizują społeczność ząbkowską i obudzą świadomość „małej ojczyzny”, szczególnie u najmłodszych. Rezultatem projektu będzie także dotarcie do grup defaworyzowanych z uwagi na podeszły wiek – osoby takie będą miały okazję przekazania swojej bezcennej wiedzy na temat historii miasta, która zachowała się w ich wspomnieniach. Bardzo ważnym efektem projektu będzie nagranie wywiadów z najstarszymi świadkami historii na temat rozwoju miasta w okresie powojennym, co nie będzie możliwe w przyszłości. Jednocześnie dla młodzieży szkolnej będzie to nowa i innowacyjna forma edukacji – przekonają się, że wiedzę można zdobywać także podczas rozmów z rodziną i oglądając stare zdjęcia.
Stworzona w efekcie projektu baza danych będzie mogła być rozwijana w przyszłości przez kolejne pokolenia.

Zakres projektu oraz trwałość jego rezultatów zależą od wysokości dofinansowania projektu. Jeżeli chcesz wesprzeć finansowo ten projekt, zapraszamy do kontaktu mailowego. Ponadto, każdy może przekazać darowiznę na cele statutowe (numer konta jest dostępny tutaj). Każda, nawet najmniejsza kwota może mieć wpływ na powodzenie tego projektu.

Masz ciekawe zdjęcia dokumentujące historię Ząbek i chcesz się nimi podzielić? Nie zwlekaj i napisz maila na adres tpz@tpz.org.pl!

Leave a comment


× dziewięć = 18