Prace komisji

Każda poważna organizacja posiada logo, po którym można ja zidentyfikować. Nie inaczej także jest w przypadku naszego stowarzyszenia, dlatego Towarzystwo Przyjaciół Ząbek wraz ze Szkołą Podstawową Nr 1, Szkołą Podstawową Nr 2, Szkołą Podstawową Nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 1 oraz Publicznym Gimnazjum Nr 2 zorganizowało konkurs na zaprojektowanie naszego znaku graficznego.

W konkursie mogli brać mieszkańcy Ząbek, podzieleni na trzy kategorie wiekowe: do 13 lat, od 14 do 18 i powyżej 18 lat. Każdy z uczestników mógł zgłosić maksymalnie 5 projektów. Ostateczny termin składania prac przypadł na 13 kwietnia.

Po wyznaczonym terminie i otrzymaniu wszystkich prac, komisja składająca się z nauczycieli ząbkowskich szkół (Agnieszka Koleszuk, Paweł Brzozowski, Wanda Skoniecka, Monika Brzezicka) oraz członków TPZ (Tomasz Kret, Artur Murawski, Paweł Uściński, Justyna Sobolewska) przystąpiła do wyłonienia zwycięzców w każdej kategorii oraz do wybrania logo TPZ-u . Komisja obradowała długo ponieważ zgłoszona aż 115 prac, przez co ciężko było jednoznacznie wybrać laureatów. Najcięższym zadaniem okazało się wybranie głównego logo kilka profesjonalnie wykonanych prac stało na bardzo wysokim poziomie. Ostatecznie udało się dojść do porozumienia i wybrania znaku identyfikującego TPZ. Autorką zwycięskiego projektu w kategorii powyżej 18 lat okazała się Pani Justyna Galińska, której praca została wybrana również logiem Towarzystwa Przyjaciół Ząbek.

Pozostałymi nagrodzonymi w poszczególnych kategoriach okazali się: Norbert Jaworucki w kategorii do lat 13 oraz Małgorzata Bielecka w kategorii od 14 do 18 lat.

Cieszymy się z wielkiego zainteresowania konkursem, w którym oprócz nagród dla zwycięzców które zostały rozdane podczas miejskiego festynu, nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować za pomoc przy organizacji konkursu dyrektorom ząbkowskich szkół: P. Agnieszce Piskorek, P. Irenie Małyszczuk, P. Małgorzacie Zyśk, P. Tomaszowi Łukawskiemu, P. Karolowi Małolepszemu, a także firmie IPLAY, która ufundowała pendrive’y oraz nagrody gwarantowane dla wszystkich uczestników

Relacja: Marcin Popowski