Monika Ośkiewicz

unnamedMonika Ośkiewicz, Studentka trzeciego roku Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach prawo i historia sztuki. Działa społecznie w warszawskim oddziale Towarzystwie Opieki nad Zabytkami oraz pracuje jako edukator w Muzeum Narodowym w Warszawie. Interesuje się ochroną zabytków i architekturą – szczególnie modernistyczną. Jako stypendysta programu Agrafka będzie chciała, w czasie spacerów tematycznych, przybliżyć mieszkańcom miasta historie ząbkowskich zabytków i układu urbanistycznego miasta-ogrodu.

Leave a comment


osiem − = 4