Dla członków

Numer konta w Banku PKO S.A.do opłacania składek:

32 1240 1082 1111 0010 6588 4727

Składki członkowskie są opłacane poprzez wpłatę na konto stowarzyszenia z oznaczeniem w polu „tytułem”: imieniem i nazwiskiem członka, numerem PESEL, oznaczeniem roku za który opłacana jest składka.

Składka płatna jest do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

 

Wysokości składek:

  • dla członka zwyczajnego: 40 zł rocznie,
  • uczniowie i studenci do 26 roku życia: 10 zł rocznie.

 

Podstawa prawna: Uchwała 6/4/14/2013 Walnego Zebrania Towarzystwa Przyjaciół Ząbek z dnia 14 marca 2013 r.