Program stypendialny Towarzystwa Przyjaciół Ząbek 2018/2019