Zostaw swój podatek w Ząbkach. Przekaż 1% na TPZ!

logoPrzekaż 1% podatku na Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

Podobnie jak w roku ubiegłym Towarzystwo Przyjaciół Ząbek zachęca Państwa do przekazania 1% na inicjatywy w naszym mieście. Dzięki Państwa wsparciu udało się w Ząbkach zrealizować wiele projektów, między innymi zdołaliśmy

  • rozpocząć Program Stypendialny dla zdolnej młodzieży,
  • uruchomić Klub Świadomych Rodziców (bezpłatną ząbkowską szkołę rodzenia)
  • zorganizować Piknik w parku miejskim oraz wiele inicjatyw sportowych i kulturalnych.

Mają zatem Państwo realny wpływ na to, co dzieje się w Państwa najbliższym otoczeniu, a także na projekty kulturalne, sportowe, edukacyjne, a także rekreacyjne, które mają na celu zjednoczenie mieszkańców naszej społeczności.

Jak  przekazać 1% podatku na Towarzystwo Przyjaciół Ząbek?

Aby przekazać 1% swojego podatku należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT). Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer KRS, w przypadku Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, ten numer to 0000 36 46 92.

Oprócz numeru KRS wybranej organizacji, w rubrykach PIT-u wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

Leave a comment


+ sześć = 15