„Agrafka Agory” – Lokalny Program Stypendialny Towarzystwa Przyjaciół Ząbek 2014/2015

AM3_6688„Agrafka Agory” – Lokalny Program Stypendialny Towarzystwa Przyjaciół Ząbek to program stypendialny realizowany przez nasze stowarzyszenie od czerwca 2014 r. Pierwsza edycja obejmowała rok akademicki 2014/15, druga będzie realizowana w roku 2015/16. Obie edycje zostały dofinansowane w ramach programu „Agrafka Agory” przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Agory. Pomimo dużej konkurencji, zostaliśmy jedną z kilku organizacji, które uzyskały dofinansowanie w IX edycji Programu „Agrafka Agory” (co zostało ogłoszone tutaj).W X edycji Programu „Agrafka Agory” jako jedyni otrzymaliśmy dotację w wysokosci 13.680 zł, co pozytywnie wyróżnia nasz program (więcej informacji tutaj).

Program jest skierowany do studentów:
1) od drugiego do ostatniego roku studiów I stopnia,
2) pierwszego i drugiego roku studiów II stopnia,
3) od drugiego do ostatniego roku studiów jednolitych magisterskich,
publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy nie ukończyli 26 roku życia, oraz zameldowani są na terenie Miasta Ząbki.

W pierwszej edycji programu, dzięki współpracy Towarzystwa Przyjaciół Ząbek z Miastem Ząbki, lokalnymi firmami i instytucjami, przyznaliśmy cztery stypendia, trzy w wysokości 380 zł miesięcznie, a jedno 200 zł miesięcznie. Stypendium było wypłacane przez 9 miesięcy, od października 2014 r. do czerwca 2015 r. Łącznie wypłaciliśmy stypendia o wartości aż 12.060 zł.

W roku akademickim 2014/15 program był współfinansowany ze środków:
1)     Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce,
2)     Fundacji Agory,
3)     Miasta Ząbki
4)     Parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach,
5)     Kancelarii Doradztwa Podatkowego VATAX,
6)     Towarzystwa Przyjaciół Ząbek (z 1% podatku).

Leave a comment


8 + sześć =