Znamy i poprawiamy stan powietrza w Ząbkach!

Finalizujemy nasz projekt Smogless – Ząbki bez smogu. Dzięki naszym działaniom w ostatnich dniach do ząbkowskich publicznych przedszkoli trafiło 25 oczyszczaczy powietrza o łącznej wartości 44 000 zł. Uruchomiliśmy także trzy czujniki do pomiaru zanieczyszczeń powietrza.

Temat smogu w debacie publicznej jest coraz bardziej zauważalny i nagłaśniany. Świadomość odpowiedzialność za dobry stan powietrza jest coraz bardziej powszechna. Palenie w domowych piecach śmieciami czy nadmierny ruch samochodowy powodują pojawianie się zanieczyszczań niebezpiecznych dla zdrowie i życia człowieka. Projekt „Smogless – Ząbki bez smogu” jest odpowiedzią pojawiające się wyzwania i zgłaszane potrzeby mieszkańców związane z chęcią poznania i poprawy stanu jakości powietrza w naszym mieście. „Smogless – Ząbki bez smogu” to projekt, który Towarzystwo Przyjaciół Ząbek zainicjowało pod koniec 2018 r. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki środkom pozyskanym od UPS Foundation.

Oczyszczacze powietrza

W ciągu ostatnich dni do ząbkowskich publicznych przedszkoli trafiły 25 oczyszczacze powietrza firmy IDEAL (model AP 45). Liczba oczyszczaczy dostosowana została do liczby sal w poszczególnych przedszkoli.

Czujniki pomiaru zanieczyszczeń powietrza

Dotychczas jednym czujnikiem Airly na terenie Ząbek był ufundowany przez Powiat Wołomiński czujnik w Szkole Podstawowej nr 1. W ramach realizowanego projektu Towarzystwo Przyjaciół Ząbek zakupiło i zainstalowało dodatkowe trzy czujniki pomiaru zanieczyszczeń powietrza firmy Airly.

Czujniki zlokalizowane są w następujących lokalizacjach:

  • Szkoła Podstawowa nr 2 (dawny budynek Gimnazjum nr 2)
  • Szkoła Podstawowa nr 3
  • Urząd Miasta Ząbki.

Czujniki podają informacje na temat:

  • Zanieczyszczeń PM10
  • Zanieczyszczeń PM2.5
  • Zanieczyszczeń PM1
  • Temperatury
  • Wilgotności
  • Ciśnienia atmosferycznego

Wskazania naszych czujników możesz na bieżąco sprawdzić tutaj.

Mapę z czujnikami Airly znajdziesz tutaj.

Leave a comment


dziewięć − = 3