Skład Zarządu TPZ

Skład Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ząbek


Prezes: Julia Kacprzak

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego . Aktualnie pracuje w branży lotniczej. Od wielu lat działa przy zespołach parafialnych z ząbkowskiej parafii św. Trójcy. Koordynator podczas Światowych Dni Młodzieży. Chętnie włącza się w pracę na rzecz dzieci i młodzieży. W poprzedniej kadencji TPZ pełniła funkcję Sekretarza.

Wiceprezes: Piotr Pieńkowski

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku: Zarządzanie, socjologia biznesu i mediów. Radny kadencji 2018-2023. Zainteresowania: sport, motoryzacja.

Skarbnik: Ewelina Ogrzewała

Absolwentka studiów magisterskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Dietetyka. Pracuje w zawodzie, prowadzi własną działalność i bierze udział w dużych projektach. Stypendystka programu „Agrafka Agory – Lokalny program stypendialny Towarzystwa Przyjaciół Ząbek 2017/2018″. Preferuje aktywne spędzanie wolnego czasu i interesuje się zarządzaniem projektami.

Sekretarz: Anna Żochowska

Absolwentka gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Warszawskim w specjalizacji urbanistyka i regionalistyka. Studia pierwszego stopnia ukończyła na kierunku Ochrona Środowiska. Zainteresowania: historia, polityka,kuchnie świata, turystyka.

Członek Zarządu: Wiktor Owczarczyk

Student pierwszego roku Wydziału Budownictwa na kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna na SGGW. Aktywnie działa przy parafii pw. św. Trójcy w Ząbkach. Zainteresowania: sport – piłka nożna. W tym kierunku pragnie działać na rzecz TPZ.

Członek Zarządu: Hanna Najfeld

Mama dwójki cudownej młodzieży. Pochodzi z Augustowa na Podlasiu. W Ząbkach mieszka od 3 lat i to jest jej miasto z wyboru. Pracuje w Decathlon Targówek jako doradca biegania. Od 4 lat pasją jej jest bieganie, któremu oddała się bez reszty. Największym jej sukcesem jest uzyskanie, w kwietniu tego roku, tytułu wicemistrzyni Polski w biegu 24 h, gdzie pokonała 201,77 km.

Członek Zarządu: Tomasz Kret

Obecnie pracownik administracji samorządowej zajmujący się transportem publicznym, kwestiami zrównoważonej mobilności miejskiej, a także szeroko rozumianymi projektami innowacyjnymi. Wcześniej pracownik naukowo dydaktyczny Politechniki Warszawskiej – gdzie we współpracy z Uniwersytetem Medycznym prowadził prace badawcze w obszarze rozwoju i automatyzacji ultradźwiękowych metod diagnostycznych w położnictwie, współautor prac naukowych i wystąpień konferencyjnych w obszarze inżynieria –biomedyczna, położnictwo, biofizyka.
Szerokie spektrum zainteresowań zaowocowało interdyscyplinarnym wykształceniem począwszy od automatyki, robotyki, biocybernetyki, inżynierii biomedycznej przez zarządzanie w administracji publicznej, aż po transport miejski, który studiował na Politechnice Krakowskiej. Obecne zainteresowania: transport miejski, planowanie przestrzenne, rozwój i funkcjonowanie miast, logistyka miejska, planowanie i eksploatacja systemów transportowych, drogownictwo, inżynieria ruchu, geoinformatyka, systemy informacji przestrzennej GIS, cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów oraz szeroko rozumiane rozwiązania Smart CITY (m.in. IOT i BIGDATA), a także fotografia.
W Ząbkach mieszka od urodzenia. Jeden z założycieli i przez 2 kadencje wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ząbek. Również członek zarządu (skarbnik) Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji.

Pełnomocnik ds. reklamy w social media: Karol Dubniak

Student Warszawskiej Szkoły Filmowej na Wydziale Film i Multimedia, kierunek Montaż Filmowy. Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Zainteresowania: Kinematografia, muzyka, nowe technologie, szybkie samochody.

Leave a comment


9 − cztery =