V Zawody Smoczych Łodzi w Ząbkach o Puchar Starosty Wołomińskiego

W tym roku już po raz piąty organizujemy Zawody Smoczych Łodzi we współpracy z Powiatem Wołomińskim, Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach oraz Stowarzyszeniem Spójnia Smocze Łodzie.

Zawody odbędą się w niedzielę 8 grudnia na miejskiej pływalni przy ul. Słowackiego 21.

Każdy może zgłosić swoja drużynę! Wystarczy zebrać od 5 do 8 osób, wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy i wnieść odpowiednią opłatę.

Drużyna musi liczyć nie mniej niż 5 i nie więcej niż 8 zawodników. Ponadto, w drużynach występujących w kategorii FUN może być zgłoszonych nie więcej niż 6 mężczyzn.

W boju startuje nie mniej niż 4, a nie więcej niż 6 zawodników danej drużyny. W boju może uczestniczyć nie więcej, niż 4 mężczyzn (aby „wykorzystać” wszystkie miejsca w łodzi, drużyna musi wziąć na pokład co najmniej 2 kobiety :) ).

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Zawodów:
Regulamin Zawodów Smoczych Łodzi

Załącznik 1 – zgoda rodzica/opiekuna prawnego

Przeczytałeś już Regulamin? Chcesz wziąć udział w Zawodach?

Wypełnij poniższy formularz !
Masz pytania? Napisz do nas na tpz@tpz.org.pl !

Formularz zgłoszeniowy - V Zawody Smoczych Łodzi

  • Prosimy o podanie danych członków drużyny - imię, nazwisko i rok urodzenia. Drużyna musi się składać z minimum 5, a maksimum 8 osób. W boju może startować 6 osób, w tym (w kategorii FUN) nie więcej niż 4 mężczyzn.

 

Weryfikacja