Krzysztof Kamiński

KKKrzysztof Kamiński. Jestem studentem dwóch kierunków na Uniwersytecie Warszawskim: zarządzania oraz bezpieczeństwa energetycznego. W bieżącym roku akademickim otrzymałem stypendium rektora UW dla najlepszych studentów. Przez ostatnie trzy lata działałem w samorządzie studenckim mojej Alma Mater, a obecnie jestem zaangażowany w działalności stowarzyszenia „Młodzi dla Polski”. Swoją energię i pomysły chciałbym w przyszłości wykorzystać również dla Naszej lokalnej społeczności, stąd pomysł wprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Naszym mieście, wzorowanego na budżecie partycypacyjnym m. st. Warszawy.Obecnie mój projekt jest w fazie konsultacji. Zgodnie z jego treścią, niezbędne jest zbadanie preferencji społecznych dotyczących wprowadzenia takiego mechanizmu w Ząbkach, a także określenie barier prawnych i finansowych z władzami miasta.

Leave a comment


trzy + = 5