Program Stypendialny Towarzystwa Przyjaciół Ząbek 2019/2020