Prezentacja multimedialna „Ząbki – Moje miasto”

Towarzystwo Przyjaciół Ząbek, objęło patronat nad prowadzonym przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Ząbkach, konkursem na multimedialną prezentację dotyczącą naszego Miasta: „Ząbki – Moje Miasto”.

3 czerwca 2011
Konkurs „Ząbki – moje miasto” został rozstrzygnięty!

W dniu 2 czerwca w Szkole Postawowej Nr 3 obradowała komisja konkursowa w składzie:
– Grzegorz Siwek (TPZ)
– Aneta Majewska (nauczyciel Sp3)
– Monika Kubacka-Żurek (nauczyciel Sp3)

Wyniki konkursu multimedialnego „Ząbki – moje miasto” przedstawiają się następująco:

I miejsce: Aleksandra Kander (Sp3)
II miejsce: Weronika Korcz (Sp2)
III miejsce: Aleksandra Maciejczyk (Sp3) i Aleksandra Paczóska (Sp2)
wyróżnienie: Joanna Babiel (Sp3) i Przemysław Kowalik (Sp3)

Zwycięzców konkursu zapraszamy na festyn z okazji Dni Ząbek 12 czerwca!

klikając na nazwisko zwycięzcy, można pobrać przygotowaną przez niego prezentację.Regulamin konkursu
na prezentację multimedialną
„Ząbki – Moje Miasto”

 1. Organizatorem Konkursu „Ząbki – Moje Miasto” jest Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ząbkach. Patronat nad Konkursem obejmuje Towarzystwo Przyjaciół Ząbek.

 2. Cele konkursu:

  • kształtowanie poczucia przynależności do środowiska szkolnego, lokalnego
   i regionalnego,

  • kształtowanie potrzeby utożsamiania się ze wspólnotą lokalną i regionalną,

  • popularyzacja ciekawych miejsc, obiektów i zabytków promujących Miasto Ząbki

 3. Przebieg konkursu:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.

  2. Uczniowie przygotowują prezentację multimedialną w programie Power Point na temat: „Ząbki – Moje Miasto”.

  3. W pracy powinny znaleźć się elementy promujące ciekawe i atrakcyjne miejsca, obiekty oraz zabytki Ząbek.

  4. Treść powinna być zilustrowana zdjęciami, rysunkami itp. w zależności od inwencji autora.

  5. Zdjęcia i rysunki zamieszczone w prezentacji wykonane są przez autora pracy. Niedozwolone jest zamieszczanie zdjęć lub rysunków innego autorstwa.

  6. Prace będą oceniane pod względem:

   • zawartości merytorycznej,

   • czytelności przekazu,

   • walorów estetycznych,

   • wykorzystanych pomysłów i technicznej jakości pracy.

  7. Mile widziane oryginalne ujęcie tematu prezentacji.

  8. Prace przygotowywane są indywidualnie.

  9. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.

  10. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut.

 4. Składanie prac konkursowych:

  1. Prace konkursowe (prezentacje) należy:

   • złożyć na płycie CD/DVD (opisaną: imię, nazwisko, klasa, numer szkoły)
    w sekretariacie własnej szkoły,

   • lub dostarczyć na płycie CD/DVD (opisaną: imię, nazwisko, klasa, numer szkoły) do sekretariatu Szkoły Podstawowej 3, ul. Kościelna 2, 05 – 091 Ząbki,

   • lub wysłać na adres e-mail: konkurs_zabki@wp.pl (wówczas prezentacja nie może przekraczać 10 MB). W temacie należy wpisać: imię_nazwisko_klasa_numer szkoły

  2. Termin nadsyłania prac 9 maja 2011r.

 5. Wyłonienie najciekawszych prac konkursowych:

  1. Zwycięskie prace konkursowe wyłoni komisja powołana przez organizatora konkursu. Decyzja komisji jest ostateczna.

  2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 20 maja 2011r. na www.sp3zabki.pl oraz na www.tpz.org.pl.

  3. Najciekawsze projekty zaprezentowane zostaną na www.sp3zabki.pl oraz na www.tpz.org.pl

  4. Prace zgłoszone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora.

  5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu konkursu, dostępnego na www.sp3zabki.pl/konkursy.htm

Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.