Zuzanna Tymoczko

Zuzanna TymoczkoNazywam się Zuzanna Tymoczko, jestem studentką pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku filologia iberyjska, specjalność hiszpańska, w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. W lipcu 2015 roku ukończyłam w tej samej jednostce studia licencjackie (kierunek iberystyka) z wynikiem bardzo dobrym. Na studiach licencjackich w latach 2013/2014 oraz 2014/2015 otrzymywałam stypendium naukowe Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszych studentów. Od roku akademickiego 2012/2013 czynnie działam w strukturach Zarządu Samorządu Studentów ISIiI UW, gdzie zajmuję się przede wszystkim organizacją wydarzeń o charakterze kulturalnym, charytatywnym i rozrywkowym, promowaniem mojej jednostki (np. poprzez udział w Dniu Otwartym UW) oraz działaniami związanymi z ochroną praw studenta. Oprócz tego w ciągu ostatnich lat współpracowałam z takimi organizacjami jak Stowarzyszenie Wikimedia Polska (praca jako redaktor, administrator oraz członek Komitetu Arbitrażowego polskojęzycznej Wikipedii) czy też Agencja Promocyjna Mañana (wolontariat podczas 14. Tygodnia Kina Hiszpańskiego). W ramach projektu przygotowanego na potrzeby programu Agrafka Agory chciałabym zająć się popularyzacją języka i kultury iberyjskiej na terenie Ząbek.

Leave a comment


4 × dziewięć =