Anna Goździewicz

Absolwentka politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, studentka Szkoły Głównej Handlowej. Jeden z semestrów nauki odbyła w Wielkiej Brytanii na University of Southampton. Edukatorka i animatorka muzealna. Interesuje się ustrojem politycznym i kulturą Wielkiej Brytanii, psychologią i ekonomią behawioralną.