Wygraj stypendium TPZ!

Rusza rekrutacja do programu stypendialnego „Agrafka Agory” – Lokalny Program Stypendialny Towarzystwa Przyjaciół Ząbek. Jest t to projekt realizowany przez nasze stowarzyszenie od czerwca 2014 r.  Wszystkie edycje zostały dofinansowane w ramach programu „Agrafka Agory” przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Agory. W tym roku, pomimo dużej konkurencji, zostaliśmy jedną z kilku organizacji, które uzyskały dofinansowanie w  Programie „Agrafka Agory” (informacja tutaj).

Program skierowany jest do studentów:
1) od drugiego do ostatniego roku studiów I stopnia,
2) pierwszego i drugiego roku studiów II stopnia,
3) od drugiego do ostatniego roku studiów jednolitych magisterskich,
publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy nie ukończyli 26 roku życia, oraz zameldowani są na terenie Miasta Ząbki.

W tegorocznej edycji na stypendystów czekają 3 stypendia w wysokości 380 zł miesięcznie, w wypłacanych przez 9 miesięcy, od października 2016 r. do czerwca 2017 r.

 Więcej informacji w zakładce: Projekty realizowane

Related Posts

Leave a comment


× pięć = 30