Sprawozdanie z realizacji zbiórku publicznej „Z serca dla Kuby”

 Sprawozdanie z przeprowadzenia Zbiórki Publicznej

„ Z serca dla Kuby”

W dniu 8 grudnia 2013 r. Towarzystwo Przyjaciół Ząbek z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Słowackiego 10, przeprowadziło Zbiórkę Publiczną, zgodnie z zezwolenie Burmistrza Miasta Ząbki nr 901.2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.

Cel zbiórki:

Celem Zbiórki było zebranie środków na leczenie i zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla jednego z uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach.

Obszar zbiórki:

Zbiórka była zorganizowana na obszarze Miasta Ząbki, w Szkole Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach

Forma zbiórki:

Zbiórka była realizowana w dwóch formach:

–  kwesta do puszek przeprowadzona

–  sprzedaży przedmiotów, m. in. prac plastycznych, przedmiotów codziennego użytku

Nie realizowano zbiórki w formie sprzedaży cegiełek.

Informacja o wynikach zbiórki:

W wyniku kwesty do puszek zebrano: 13 019,86 zł

W wyniku sprzedaży przedmiotów zebrano: 11 910 zł

W wyniku zbiórki zebrano łącznie: 24 929,86 zł

(Słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych, osiemdziesiąt sześć groszy)

Sposób informowania o wynikach zbiórki

Informację o wynikach zbiórki wysłano do publikacji na stronach internetowych – www.ząbki24.pl, forumzabki.pl i www.tpz.org.pl. Sprawozdanie przekazano także do publikacji w wydaniu gazety „Co słychać?”.

Sposób spożytkowania  środków:

Środki pozyskane w wyniku zbiórki zostały przekazane w formie przelewu na konto Fundacji „Nasze Dzieci” przy Klinice Onkologii w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, która podpisana ma stosowną umowę z opiekunem dziecka.

Koszty zbiórki:

Nie poniesiono żadnych kosztów przeprowadzenia zbiórki.

Zebrane fundusze zostały wydatkowane zgodnie z zezwoleniem, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizacją i prowadzeniem zbiórki publicznej zajęli się członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ząbek oraz osoby imiennie zaproszone, nie pobierając z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

 

 

 

 

 

 

Related Posts

Leave a comment


3 × pięć =