Spalarni śmieci jednak nie będzie!?

kawęczynDla Mieszkańców Ząbek mamy bardzo dobrą wiadomość – widmo budowy gigantycznej spalarni odpadów przy granicy z Ząbkami zostało odsunięte. Dla przypomnienia PGNiG TERMIKA S.A. planowało budowę na terenie Ciepłowni Kawęczyn wielkiej spalarni odpadów. Pojawił się także tajemniczy zapis w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Warszawy, gdzie pojawiło się sformułowanie „i/lub C.Kawęczyn” jako potencjalne planowane miejsce budowy Zakładu Termicznego Przekształcania odpadów z całej Warszawy i okolic o wydajności 300 000 ton rocznie. Tą kontrowersyjną zmianę łatwo było przeoczyć bo opisano ją jako drobne zmiany tekstu wynikającą z dostosowania do nowych przepisów, co akurat w tym przypadku oczywiście nie było prawdą, szczególnie dla mieszkańców naszego miasta.

Towarzystwo Przyjaciół Ząbek oraz Urząd Miasta Ząbki złożyło uwagi do projektowanych zmian Studium Warszawy – protest przeciwko planom lokalizacji spalarni oraz wniosek o wykreślenia tych nowych zapisów.

Na chwilę obecną wiemy, że Prezydent Warszawy uwzględniła te uwagi a kontrowersyjna zmiana dotycząca spalarni w Kawęczynie została wykreślona z projektu. Teraz projekt zmian studium trafi do Radnych Warszawy.

Related Posts

Leave a comment


1 + siedem =