Informacja na temat korzystania z usługi Music Starter


Informacja na temat korzystania z usługi Music Starter
w ramach nagód gwarantowanych w konkursie
„Projektujemy logo Towarzystwa Przyjaciół Ząbek – TPZ”

 1. W celu skorzystania z usługi Music Starter konieczne jest dokonanie rejestracji Użytkownika w Serwisie Iplay (www.iplay.pl) i wpisanie w wyznaczonym polu otrzymanego kodu promocyjnego;

 2. Odpowiedzialność za realizację usługi Music Starter ponosi Iplay Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Muzycznego Iplay zawartego na stronie www.iplay.pl (http://iplay.pl/info/regulamin) oraz przepisach powszechnie obowiązujących.

 3. Usługa Music Starter musi być aktywowana, pod rygorem utraty prawa do skorzystania z usługi, w terminie do 30.06.2011 r. Rejestracja w serwisie Iplay i podanie otrzymanego kodu promocyjnego nie jest równoznaczne z jej aktywowaniem. Usługa Music Starter jest aktywowana w chwili pobrania pierwszego Utworu przez Użytkownika w ramach tej usług, z zastrzeżeniem iż pobranie pierwszego Utworu musi nastąpić w terminie 6 dni od wpisania w Serwisie Iplay kodu promocyjnego uprawniającego do skorzystania z usługi Music Starter.

 4. Usługa Music Starter umożliwia pobieranie i odtwarzanie muzyki na następujących zasadach:

  1. Z chwilą aktywacji usługi Music Starter Iplay udziela Użytkownikowi na zasadach promocyjnych Licencji na ograniczone czasowo korzystanie z Utworów dostępnych w obrębie katalogu usługi Music Starter w formie plików WMA lub innym formacie obsługującym DRM , w zakresie następujących pól eksploatacji:

   1. pobrania i zapisania Utworu techniką cyfrową, w formacie audio, w pamięci komputera lub telefonu komórkowego obsługującego DRM.

   2. wielokrotnego odtworzenia Utworów na komputerze lub telefonie komórkowym,.

  2. Możliwość dozwolonych odtworzeń Utworu, o których mowa w pkt a), ograniczona jest czasowo do trzech miesięcy od aktywacji usługi. Użytkownik uprawniony jest do wielokrotnego pobierania Utworu w trakcie korzystania z usługi Music Starter, z zastrzeżeniem iż Użytkownikowi przysługuje prawo do pobierania Utworów wyłącznie z 3 urządzeń/terminali (komputerów i telefonów komórkowych w dowolnej konfiguracji np. dwóch komputerów i jednego telefon lub 3 komputerów itp.) przypisanych jako pierwsze do Konta Użytkownika od momentu aktywacji usługi Music Starter.

  3. Usługa Music Starter jest przypisana do Konta Użytkownika, na którym została aktywowana. Usługa nie może być przekazywana przez Użytkownika osobom trzecim po jej aktywacji.

  4. Korzystanie z licencji której mowa w pkt a) powyżej, wymaga posiadania przez Użytkownika urządzeń z oprogramowaniem pozwalającym na korzystanie z Utworów Zaszyfrowanych w technologii DRM. Możliwość odtwarzania Utworów realizowana jest za pomocą Klucza Deszyfrującego (Licencji DRM). Pobrane pliki muzyczne zawierające Utwory Zaszyfrowane zabezpieczone są Kluczem Deszyfrującym w taki sposób, że Użytkownik może odtwarzać Utwory dowolną ilość razy przez okres wykupionego dostępu do usługi.

  5. Zabezpieczenie DRM nie pozwala na kopiowanie Utworów, wypalania płyt optycznych, ale pozwala na Synchronizację z Urządzeniami Przenośnymi obsługującymi DRM w celu odtwarzania Utworów na tych urządzeniach. Po upływie okresu dostępu do usługi możliwość odtwarzania plików nie jest możliwa, chyba że Użytkownik wykupi dostęp do usługi Music World i pobierze nowe pliki Licencji DRM– wtedy wcześniej pobrane Utwory pozostaną aktywne do końca obowiązywania wykupionego dostępu do usługi Music World. Zasady korzystania z Usługi Music World reguluje § 8 Regulaminu Sklepu Muzycznego Iplay

 5. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania usługi Music Starter i Sklepu Muzycznego iplay.pl, w szczególności dotyczące udostępniania Utworów oraz innych Usług, opłat za korzystanie oraz innych kwestii związanych z funkcjonowaniem sklepu należy kierować na adres: pomoc@iplay.pl lub zgłaszać listownie na adres: Iplay Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 214/5, 53-235 Wrocław z dopiskiem „IPLAY.PL”.

 6. Wszystkie kwestie dotyczące korzystania z serwisu Iplay, w tym usługi Music Starter, nieujęte w niniejszej informacji określa Regulamin Sklepu Muzycznego Iplay zawarty na stronie www.iplay.pl (http://iplay.pl/info/regulamin).