Kilka słów o prawie – Obowiązek noszenia elementów odblaskowych

31 sierpnia 2014 r. w życie weszła ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2013 r.), która nałożyła na pieszych obowiązek używania elementów odblaskowych. Powyższa regulacja była ważnym przedmiotem dyskusji, zarówno ze strony polityków, jak i samych obywateli. Z czym zatem wiąże się nowy obowiązek? Jaki cel ma nowa regulacja prawna?

32386n-1381161728tObowiązywanie nowych przepisów oznacza obowiązek noszenia elementów obowiązkowych przez pieszych, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Powyższy obowiązek nie dotyczy jednak osób, które poruszają się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych po chodniku.

Krytycy zarzucali, że ustawa wprowadza nadmierną ingerencję państwa w sferę wolności obywatela, który będąc rozsądnym i odpowiedzialnym człowiekiem jest sam w stanie zadbać o swoje bezpieczeństwo. Podnosili, że egzekwowanie wykonania obowiązku noszenia odblasków jest jedynie narzędziem pozyskiwania nowych środków pieniężnych za pomocą mandatów. Chociaż zdania w tej kwestii były podzielone, trudno odmówić zasadności powyższej regulacji. Intencją ustawodawcy było przede wszystkim zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych. Polska znajduje się w czołówce krajów, jeśli chodzi o liczbę śmiertelnych wypadków, a wciąż brak jest mechanizmów zapobiegających tym zdarzeniom.

Elementy odblaskowe to przede wszystkim bezpieczeństwo na drodze. Eksperci podkreślają, że po zmroku światła samochodu oświetlają 40-60 metrów drogi. Jednak, jeśli pieszy używa odblasków, kierowca może go dostrzec z odległości 200-250 metrów. Ten dystans daje miejsce i czas, niezbędne do właściwej reakcji kierowcy.

Ustawodawca nie określił, jak powinien wyglądać i jaki powinien mieć rozmiar element odblaskowy. Powinien on przede wszystkim być umieszczony w miejscu widocznym dla innych uczestników ruchu. Ponadto, regulacja obowiązuje nie tylko dzieci, ale wszystkich pieszych, niezależnie od wieku. Umieszczenie niewielkiego elementu odblaskowego to drobny gest, jednak jego obecność pozwala kierowcy zachować większą ostrożność na drodze, a tym samym uniknąć nieszczęśliwych wypadków drogowych.

Paulina Burzyk

-autorka jest stypendystką programu „Agrafka Agory – lokalny program stypendialny Towarzystwa Przyjaciół Ząbek”, studentką II roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Related Posts

Leave a comment


+ trzy = 4