Jak samemu przekazać 1% swojego podatku na Towarzystwo Przyjaciół Ząbek?

logoAby przekazać 1% swojego podatku należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT). Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer KRS, w przypadku Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, ten numer to 0000 36 46 92.

Oprócz numeru KRS wybranej organizacji, w rubrykach PIT-u wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu), organizacji. Dane te stowarzyszeniu przekaże Urząd Skarbowy.

Uwaga! Nie na wszystkie organizacje pozarządowe można przekazać 1% podatku!

Leave a comment


osiem − 3 =