III Turniej piłkarski o Puchar Towarzystwa Przyjaciół Ząbek

Już po raz trzeci zapraszamy do udziału w turnieju piłkarskim o Puchar Towarzystwa Przyjaciół Ząbek. Turniej odbędzie się 8 września na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach. Wpisowe wynosi tylko 60 zł od drużyny, a w ramach tego zapewniamy gorący posiłek, wodę, sędziowanie oraz dobre widowiska piłkarskie! Zapraszamy! Zgłoszenia wysyłać można na adres tpz@tpz.org.pl wraz z formularzem zgłoszeniowym (dostępnym tutaj: Formularz zgłoszeniowy drużyny – Turniej TPZ) oraz potwierdzeniem przelewu 60 zł na konto: 26 8006 0000 0024 2426 2000 0001. Osoby niepełnoletnie aby wziąć udział w turnieju powinny dostarczyć podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie (dostępne tutaj: Oświadczenie niepełnoletni – TurniejTPZ) Regulamin turnieju dostępny tutaj (Regulamin)

plakat III turniej vol2

Leave a comment


4 × = cztery